Ambulance klinické logopedie
Aktualizováno 1.3.2021

Vážení pacienti!

Ambulance klinické logopedie ZŮSTÁVÁ jako poskytovatel zdravotních služeb od 1.3.2021 v souladu s aktuálně platnými nařízeními vlády ČR i NADÁLE V PROVOZU. Objednávat se můžete na

tel.č. 775 297 391.

Po každé návštěvě je provedena dezinfekce ploch (stůl, židle, zrcadlo, kliky a madla), je nainstalována ochranná plexisklová přepážka, probíhá pravidelné větrání.

Prosím vás o součinnost při dodržování těchto hygienických opatření:

  • Do ambulance vstupujte pouze se zakrytým nosem a ústy, bez příznaků respirační infekce (rýma, kašel, dušnost, horečka)
  • Při vstupu do ambulance použijte dezinfekci
  • Ústní roušku si pacient pouze po dobu nezbytně nutnou k diagnostickému nebo terapeutickému výkonu stáhne pod bradu tak, aby se tato nedostala do kontaktu s dalšími plochami, následně roušku opatrně nasadí zpět na ústa (NEPOKLÁDAT NA STŮL)
  • Nenoste si s sebou vlastní hračky a plyšáky
  • Objednávejte se pouze telefonicky, neklepejte prosím
  • Vstup pouze 2 osoby (rodič + dítě nebo dospělý pacient + doprovod)
  • Dostavte se prosím k návštěvě přesně ve sjednaný čas, v opačném případě počkejte raději venku před budovou, nezdržujte se v prostoru před ambulancí, vyhýbejte se kontaktu s ostatními pacienty, udržujte distanční vzdálenost 2m
  • Zamezte volnému pohybu dětí v ambulanci
Přeji všem pevné zdraví !

Mgr. Andrea Cigánková 

 

podklad pismenka 04B vlevo 200x519px
  • Poskytovatel zdravotních služeb
  • Péče je poskytována v českém nebo anglickém jazyce.

ORDINAČNÍ HODINY !POZOR ZMĚNA!

Po        12:00 18:30
Út 8:00 11:00   11:30 16:00
St        12:00 18:00
Čt 8:00 11:00   11:30 16:00
8:00 11:00   11:30 16:00

V případě, že se ke sjednanému termínu nemůžete dostavit, je nutné návštěvu odvolat nejpozději do 18 h předcházejícího dne.

ÚVOD

Vítejte na stránkách ambulance klinické logopedie ve Vyškově, která zahájila svoji činnost již v roce 2001. Toto pracoviště se dlouhodobě zabývá prevencí, diagnostikou a terapií v oblasti narušené komunikační schopnosti dětí a dospělých v celé její šíři. Využívá odborně akceptovaných poznatků pro rozvoj efektivní péče o děti i dospělé osoby s narušením komunikační schopnosti ve spolupráci s rodinou a blízkými osobami. Prioritou je individuální přístup, vysoká odborná připravenost a sledování moderních trendů v oboru i oborech souvisejících, včetně zahraničních, v neposlední řadě i kvalitní vybavení diagnosticko – terapeutickým materiálem.