Ambulance klinické logopedie
Aktualizováno 25.5.2020

Vážení pacienti!

Ambulance klinické logopedie opět obnovila svůj provoz. K návštěvám se můžete se objednávat na tel.č. 775 297 391.

Na základě doporučení MZČR byla přijata nová hygienická opatření. Po každé návštěvě je provedena dezinfekce ploch (stůl, židle, zrcadlo, kliky a madla), byla nainstalována ochranná plexisklová přepážka, probíhá pravidelné větrání.

Prosím vás o součinnost při dodržování těchto hygienických opatření:

  • Do ambulance vstupujte pouze se zakrytým nosem a ústy, bez příznaků respirační infekce (rýma, kašel, dušnost, horečka)
  • Při vstupu do ambulance použijte dezinfekci
  • Ústní roušku si pacient pouze po dobu nezbytně nutnou k vyšetření dutiny ústní stáhne pod bradu tak, aby se tato nedostala do kontaktu s dalšími plochami, následně roušku opatrně nasadí zpět na ústa
  • Objednávejte se pouze telefonicky, neklepejte prosím
  • Vstup pouze 2 osoby (rodič + dítě nebo dospělý pacient + doprovod)
  • Dostavte se prosím k návštěvě přesně ve sjednaný čas, v opačném případě počkejte raději venku před budovou, nezdržujte se v prostoru před ambulancí, vyhýbejte se kontaktu s ostatními pacienty, udržujte distanční vzdálenost 2m
  • Zamezte volnému pohybu dětí v ambulanci

Možnost distanční terapie nadále umožňuje pouze pouze VZP a ČPZP, ostatní zdravotní pojišťovny tuto formu péče ke dni 18.5.2020 ukončily (www.videodoktor.cz, telefonický hovor, e-mail). Využijte této možnosti zejména v případě dětí s hyperaktivitou, ADHD, poruchami chování, poruchami autistického spektra, mentální retardací, nezvládnutým slinotokem a u starších pacientů např. po CMP nebo s přidruženými závažnými chorobami

Platforma VideoDoktor (www.videodoktor.cz, velmi snadné, vysoký stupeň zabezpečení odpovídající požadavkům GDPR a aktuální legislativy ČR, technické požadavky - PC s internetovým prohlížečem Google Chrom nebo Mozilla Firefox, stabilní internetové připojení, mikrofon a zdroj zvuku, webkamera). Podrobný postup pro registraci včetně videonávodu a zkušebního videohovoru najdete na www.videodoktor.cz.

Rozsah distanční péče dle jednotlivých zdravotních pojišťoven:

111 Všeobecná zdravotní pojišťovna - cílené vyšetření 2 x za čtvrtletí, nutný časový odstup nejméně 42 dnů

205  Česká průmyslová zdravotní pojišťovna - cílené vyšetření (2x za čtvrtletí, časový odstup nejméně 42 dnů), nebo kontrolní vyšetření (2x za čtvrtletí), lze kombinovat

Přeji nám všem pevné zdraví a těším se na další spolupráci!

Mgr. Andrea Cigánková 

 

podklad pismenka 04B vlevo 200x519px
  • Poskytovatel zdravotních služeb
  • Péče je poskytována v českém nebo anglickém jazyce.

ORDINAČNÍ HODINY

Po 8:00 11:00   11:30 15:00
Út 8:00 11:00   11:30 15:00
St 8:00 11:00   11:30 15:00
Čt 8:00 11:00   11:30 17:30
8:00 11:00   11:30 15:00

V případě, že se ke sjednanému termínu nemůžete dostavit, je nutné návštěvu odvolat nejpozději do 18 h předcházejícího dne.

ÚVOD

Vítejte na stránkách ambulance klinické logopedie ve Vyškově, která zahájila svoji činnost již v roce 2001. Toto pracoviště se dlouhodobě zabývá prevencí, diagnostikou a terapií v oblasti narušené komunikační schopnosti dětí a dospělých v celé její šíři. Využívá odborně akceptovaných poznatků pro rozvoj efektivní péče o děti i dospělé osoby s narušením komunikační schopnosti ve spolupráci s rodinou a blízkými osobami. Prioritou je individuální přístup, vysoká odborná připravenost a sledování moderních trendů v oboru i oborech souvisejících, včetně zahraničních, v neposlední řadě i kvalitní vybavení diagnosticko – terapeutickým materiálem.