Ambulance klinické logopedie
horni1000x200pxG

Alternativní a augmentativní komunikace

   AAK je oblast klinické praxe, která se pokouší kompenzovat (po určitou dobu nebo trvale) projevy poruchy a postižení u osob se závažnými expresivními komunikačními poruchami (tj. se závažným postižením řeči, jazyka a psaní). Cílem AAK je umožnit lidem se závažnými poruchami komunikace účinně se dorozumívat a reagovat na podněty ve svém okolí, a to v takovém rozsahu, aby se stejně jako ostatní mohli aktivně účastnit života společnosti. Augmentativní systémy komunikace mají podporovat již existující, ale pro běžné dorozumívání nedostatečné komunikační schopnosti. Alternativní komunikační systémy se používají jako náhrada mluvené řeči.

   Součástí strategií AAK jsou jednak systémy nevyžadující žádné speciální pomůcky (komunikace cíleným pohledem, výrazy obličeje, gesty, držením těla, manuálními znaky a systémy) a jednak systémy vyžadující pomůcky ať už netechnické (symboly, bez hlasového výstupu) nebo technické (elektronické komunikační pomůcky a počítače, které mají speciálně upravený software a hardware tak, aby byly využitelné ke komunikaci a také přístupné lidem s fyzickým postižením).

   Nemluvící osoba se potřebuje naučit, jak využívat AAK efektivně. Musí získat praktické dovednosti pro interakci s druhými lidmi. AAK se mají stát součástí každodenního života, ne jen příležitostnou záležitostí. Proto je důležité, aby se s navrženou strategií ztotožnili všichni, kdo s klientem pracují, včetně jeho samého.