Ambulance klinické logopedie
horni1000x200pxG

Aspergerův syndrom

    Tímto termínem označujeme atypický nebo disharmonický vývoj osobnosti s dominující poruchou v oblasti sociálních vztahů. Jedná se o podobné postižení jako autismus, ale při nadprůměrných rozumových schopnostech a dobře rozvinuté řeči. Příčina onemocnění není přesně dosud přesně známa. Základním projevem je chybění zájmu o sociální kontakty a vztahy, ke kterému se ještě přidávají speciálně vymezené zájmy a stereotypní aktivity, nepřizpůsobivost, motorická neobratnost, nápadnosti v myšlení a řeči, absence sociální empatie. Diagnostika je opět plně v kompetenci klinického psychologa nebo dětského psychiatra. Důležitá je zejména diferenciální diagnostika, AS je snadno zaměnitelný za jiné poruchy.