Ambulance klinické logopedie
horni1000x200pxG

Vady a poruchy sluchu

   K normálnímu rozvoji řeči je sluch nezbytný. Vrozená těžká sluchová vada nebo sluchová vada získaná v předřečovém období mají trvalé následky pro vývoj osobnosti postiženého dítěte. Aby se následky sluchového postižení co nejvíce omezily, je důležité sluchovou vadu co nejdříve diagnostikovat a určit typ a velikost sluchové ztráty. Tyto diagnostikované děti by měly být vybaveny co nejdříve po zjištění sluchové vady vhodnými, technicky vysoce kvalitními, dobře seřízenými sluchadly. V této době je rovněž třeba zahájit intenzivní rehabilitační práci, především sluchovou výchovu, nácvik odezírání a rozvoj řeči.

   Kochleární implantát – tímto termínem označujeme speciální sluchovou protézu, která se používá v případě, že vada sluchu je natolik závažná, že korekce sluchadlem je bez efektu. Skládá se z vnitřní části, která je tvořena svazkem elektrod zakončeným cívkou a implantuje se přímo do hlemýždě vnitřního ucha, cívka je pod kůží za ušním boltcem. Zevní část je buď v podobě krabičky nebo má tvar závěsného sluchadla; v této části je mikrofon, tzv. řečový procesor – složité elektronické zařízení zpracovávající a upravující příchozí zvuky, a na výstupu je opět cívka, která pomocí magnetu drží přes kůži na cívce vnitřní části. Přes cívky dochází k indukčnímu přenosu signálů do „neslyšícího“ hlemýždě, zasunutý svazek elektrod dráždí přímo nervová vlákna vedoucí ke sluchovému nervu.