Ambulance klinické logopedie
horni1000x200pxG

Dysartrie

    Náhle vzniklá porucha motorické realizace řeči na bázi traumatu či onemocnění CNS je u populace dospělých osob spojena především s cévními mozkovými příhodami (CMP), úrazy hlavy, onkologickým či infekčním onemocněním mozkové tkáně. Zahrnuje opět celou škálu symptomů v oblasti dýchání, tvoření hlasu, výslovnosti, melodie řeči, tempa, svalové činnosti v oblasti obličeje, srozumitelnosti četby a mluvy aj. Takto vzniklé poruchy řeči se mohou po náhlém vzniku a těžkých projevech spontánně upravovat, častěji ovšem vyžadují specializovanou logopedickou péči a v některých případech mohou perzistentně přetrvávat. Např. Parkinsonova nemoc, roztroušená skleróza a degenerativní onemocnění centrální nervové soustavy jsou častokrát doprovázeny vzniklou dysartrií. Terapie je zde vedena snahou zpomalit či zastavit rozvoj dysartrie, zvolit efektivní kompenzační startegie, kdy možnosti jsou dány zejména průběhem vyvolávajícího onemocnění. Včasný počátek terapeutického procesu je zásadní podmínkou úspěšnosti péče. Cílem terapie je maximalizace komunikačních schopností a zachování dobré kvality sociálního života osoby s dysartrií. Daný cíl je pro osoby trpící ztrátou či omezením schopnosti vyjádřit své myšlenky velmi, často životně, důležitý.

     Prognóza závisí na vývoji postižení nervové soustavy osoby s dysartrií, které bylo vyvolávací příčinou vzniku dysartrie. V případě příznivé úzdravy nervové tkáně a obnovování funkcí pro vznikém traumatu je možný vývoj až do oblasti mírných zbytkových obtíží v řečovém projevu a praktického odeznění poruchy řečové komunikace. Pokud je však základem vzniku dysartrie degenerativní onemocnění CNS, je nutno počítat s dlouhodobě nepříznivým vývojem projevů, a to především na vývoji onemocnění CNS postižené osoby s dysartrií.