Ambulance klinické logopedie
horni1000x200pxG

Dysfagie

   Termínem dysfagie označujeme poruchu polykání pevné anebo tekuté potravy, která může nastat z různých příčin v průběhu transportu požité pevné stravy či tekutiny od úst do žaludku. Jedná se o problém, který přesahuje obor klinické logopedie. V minulých letech byla u nás řazena spíše do oblasti fyzioterapie. Úspěšně jej lze řešit pouze na základě týmové spolupráce několika dalších oborů lékařských i nelékařských (ORL, foniatrie, endoskopie, neurologie radiologie, interní lékařství, pneumologie, psychiatrie, klinická logopedie, fyzioterapie, neuropsychologie, ergoterapie, dietologie).

    Příčiny poruch polykání zahrnují velice široké spektrum různých druhů onemocnění. Těžištěm zůstávají zánětlivá, neurologická a onkologická onemocnění v oblasti hlavy a hrdla.

   Umožnit nebo přinejmenším zlepšit polykání potravy může při terapii dysfágie umožnit využívání kompenzačních technik. Nezbytnou součástí terapeutického plánu je výběr vhodné stravy.

     Prognóza závisí na délce onemocnění, věku pacienta a dalších faktorech.