Ambulance klinické logopedie
horni1000x200pxG

Dyslálie

    Přetrvávající poruchy artikulace. Úprava vadné výslovnosti u adolescentů a dospělých vyžaduje speciální metodické postupy. Je časově náročnější, protože se jedná o změnu již pevných artikulačních stereotypů. Úpravu artikulace nejčastěji žádají zájemci o pedagogická studia. V humanitních oborech a při výkonu náročných profesí, které mají styk s veřejností, je vyžadována nejen přesná výslovnost, ale i jazyková kultura mluveného projevu (pracovníci médií a kultury). Úprava artikulace u hlasových a řečových profesionálů tedy rovněž patří do náplně práce klinického logopeda. Vždy je však nutná osobní motivace. Pokud je silná, je úspěch téměř vždy zaručen. Velmi špatně se však odhaduje doba potřebná k úpravě všech vadně tvořených hlásek, která je individuální.