Ambulance klinické logopedie
horni1000x200pxG
podklad pismenka 04B vlevo 200x519px

VZDĚLÁNÍ A OPRÁVNĚNÍ

2016 –  Oprávnění k provádění hlasové, edukační, reedukační a rehabilitační péče (činnost hlasového edukátora a hlasového terapeuta) v návaznosti na lékařskou péči
2015 –  Oprávnění KÚ JMK k poskytování zdravotních služeb
2011 –  Registrace MZ ČR, oprávnění k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru klinická logopedie
2010 –  Zvláštní odborná způsobilost, oprávnění k výkonům kategorie K3
2001 –  oprávnění k provozování nestátního zdravotnického zařízení (logopedické terapii těžkých vad řeči a sluchu)
1998 – 2001 –  speciální průprava na úseku činnosti klinická logopedie (Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha, subkatedra ORL, foniatrie a klinické logopedie, zakončená atestací z klinické logopedie)
1998 –  člen Asociace klinických logopedů České republiky
1994 – 1998 –  obor logopedie (státní závěrečná zkouška z logopedie, surdopedie, psychologie, speciální pedagogiky), Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci