Ambulance klinické logopedie
horni1000x200pxG
podklad pismenka 04B vlevo 200x519px

SMLUVNÍ POJIŠŤOVNY

111 – Všeobecná zdravotní pojišťovna
211 – Zdravotní pojišťovna Ministerstva Vnitra
201 – Vojenská zdravotní pojišťovna
207 – Oborová zdravotní pojišťovna
205 – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Péče klinického logopeda je poskytována na základě doporučení od lékaře (pediatra, praktického lékaře pro dospělé, neurologa nebo foniatra, žádanka typu K – Poukaz k vyšetření / ošetření)
Nutné je předložení platného průkazu pojištěnce.
Péče je bezplatná, je hrazena ze všeobecného zdravotního pojištění.
Výše uvedené zdravotní pojišťovny hradí péči také pojištěncům ze zemí Evropské Unie, kteří si pojišťovnu vybrali jako výpomocnou instituci při realizaci práva EU v souladu s právními předpisy platnými pro pojištěnce.
Péče je poskytována v českém nebo anglickém jazyce.
Zdravotní pojišťovny nehradí :
Vyšetření klinickým logopedem s nelékařským cílem, např. jako součást přihlášky na SŠ, VŠ, pro výkon povolání, pro soudní a jiná jednání (200 Kč)
Poplatek za zapůjčení rotavibrátoru k domácímu nácviku (20 Kč / 1 den)